Wszystkie zamówienia na unikatowe meble , kraty , balustrady… i inne , realizujemy na bazie autorskich projektów artystycznych Rafała A.Mikułowskiego , które służą jako podstawa ( po wspólnym omówieniu i akceptacji projektu) do podpisania umowy z klientem na realizację określonego obiektu.
Poniżej przykłady różnych projektów – z których część została już zrealizowana w przeszłości , inne zaś stanowią naszą bazę projektów, z której realizujemy kolejne obiekty wedle zapotrzebowania naszych klientów.
Zarówno same projekty , jak i stworzone na ich podstawie realizacje , mają charakter artystyczny i wybitnie jednostkowy.
Bardzo żadko zdarza się abyśmy powtórzyli 2 razy ten sam projekt , a nawet jeśli się to zdarza , tyo każda realizacja , wykonana całkowicie rącznie ,
zawsze stanowi unikalne i jednostkowe dzieło artystyczno-rzemieślnicze.

BACK